เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

Top-Performance Equity Funds

Sharpe Ratio
2.0290
Performances
32.3449%
SD
15.9386%
Sharpe Ratio
1.7895
Performances
35.4658%
SD
19.8165%
Sharpe Ratio
1.7684
Performances
35.0521%
SD
19.8186%

Top-Performance Bond Funds

Sharpe Ratio
23.4676
Performances
1.4321%
SD
0.0608%
Sharpe Ratio
23.1182
Performances
1.4321%
SD
0.0617%
Sharpe Ratio
21.9814
Performances
1.4955%
SD
0.0678%

Top-Performance Mixed Funds

Sharpe Ratio
5.5770
Performances
1.5324%
SD
0.2739%
Sharpe Ratio
2.7865
Performances
1.0158%
SD
0.3627%
Sharpe Ratio
1.1195
Performances
21.6673%
SD
19.3503%
KFLTPC-UI
5/5 250 reviews
TNASDAQ-A
5/5 250 reviews
TMB50
5/5 250 reviews
ABG
5/5 250 reviews
K-GLOBE
5/5 250 reviews
RKF2
5/5 250 reviews
SCBDA
5/5 250 reviews
EHD
5/5 250 reviews
70/30-D LTF
5/5 250 reviews
T-GlobalBond
5/5 250 reviews
KTFIXPLUS-D
5/5 250 reviews
B25RMF
5/5 250 reviews
TISCOCID
5/5 250 reviews
KFEQRMF
5/5 250 reviews
ASP-ERF
5/5 250 reviews
1AM-GEM
5/5 250 reviews
MGS
5/5 250 reviews
KKP EQRMF
5/5 250 reviews
P-LTF
5/5 250 reviews
EP-LTF
5/5 250 reviews
KWI DRAGON
5/5 250 reviews
PRINCIPAL GCF-D
5/5 250 reviews
TMBTHANAPLUS
5/5 250 reviews
LHMM-A
5/5 250 reviews
TMSRMF-P
5/5 250 reviews
TLFLEX
5/5 250 reviews
BCAP-MSCITH LTF
5/5 250 reviews
DAOL-MONEY-R
5/5 250 reviews
ABFI-MF PVD
5/5 250 reviews
AIA-ST
5/5 250 reviews
ABCA-A
5/5 250 reviews
ASP-TOPBRANDRMF
5/5 250 reviews
B-DYNAMICRMF
5/5 250 reviews
KFS100-I
5/5 250 reviews
LHMCMULTIUI-A
5/5 250 reviews
PRINCIPAL DPLUS-E
5/5 250 reviews
KTWC­DEFENSIVE­A
5/5 250 reviews
UQI-SSF
5/5 250 reviews
K-GTECH
5/5 250 reviews
KF1MAXRMF
5/5 250 reviews
KF1MEANRMF
5/5 250 reviews
MEURO-SSF
5/5 250 reviews
PRINCIPAL VNEQRMF
5/5 250 reviews
LHHEALTH-ASSF
5/5 250 reviews