ค้นหากองทุน

SSB

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

110.6807 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -2.2857 (-2.0233%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Sub Somboon
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
2500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
2500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
26th September 1986
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน