ค้นหากองทุน

ABFC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

6.2211 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.0578 (-0.9205%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Flexible Capital
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th May 2003
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน