ค้นหากองทุน

ASP-NGF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

14.1777 บาท

Last Update : 21st March 2023

Fund Score

Change: 0.0394 (0.2787%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Nippon Growth Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
23rd June 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน