ค้นหากองทุน

ASP-NGF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ASP จำกัด

21.9225 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.7142 (-3.1551%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Nippon Growth
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
23rd June 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน