ค้นหากองทุน

MGE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

10.4303 บาท

Last Update : 27th November 2020

Fund Score

Change: -0.0025 (-0.0240%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Global Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10300.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
28th May 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน