ค้นหากองทุน

1AM-TG

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

12.2774 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0004 (0.0033%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Thai Government Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 3
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th November 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน