ค้นหากองทุน

TISCOOIL

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

5.3374 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0249 (-0.4644%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO Oil
นโยบายกองทุน:
สินค้าโภคภัณฑ์
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
24th March 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน