ค้นหากองทุน

TSTAR-UH

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

18.3127 บาท

Last Update : 21st May 2024

Fund Score

Change: 0.2011 (1.1103%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO Global Stars Plus - Unhedged
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
23rd November 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน