ค้นหากองทุน

KFTRB-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

10.9394 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0436 (-0.3970%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Total Return Bond-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th October 2010
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน