ค้นหากองทุน

K-ALLRD-UI-A(A)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

9.8919 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.0886 (-0.8877%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K All Roads NFRI-A(A)
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th November 2021
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน