ค้นหากองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

11.5773 บาท

Last Update : 24th May 2024

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0052%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Short Term Fixed Income Plus (SSFE)
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th June 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน