เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

FUND

ค้นหาข้อมูลกองทุนทุกกองในประเทศไทย

%
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
1AM-DAILY-RA บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 16.1061 0.7149 0.0441 2 88
1AM-DAILY-SSF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 16.018 0.7125 0.0442 2 88
1AM-GEM บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.5563 -7.5652 13.6093 6 13
1AM-TG บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 8.3758 1.0842 0.1288 3 76
1AMGBF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0 0 0 4 0
1AMGFF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0 0 0 4 0
1AMSET50-ID บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.2315 -2.4531 10.6158 6 32
1AMSET50-RA บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.0098 0.1082 10.4858 6 62
1AMSET50-RU บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.0004 0.0009 10.5604 6 50
1DIV -0.05 -0.4951 10.0046 6 47
1FIX-3M1 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0 0 0 4 0
1FIX-3M2 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0 0 0 4 0
1FIX-6M3 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0 0 0 4 0
1GLOBALBOND บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -1.2681 -7.37 5.8156 4 1
1S-LTF-NT บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.1377 -1.451 10.5778 6 40
1S-LTF-T บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.1713 -1.7935 10.4964 6 36
1SG-LTF-NT บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.1353 -1.4272 10.5866 6 40
1SG-LTF-T บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.1362 -1.427 10.5139 6 40
1SMART-LTF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.3867 -1.0329 2.6844 6 0
1US-OPP บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.3288 6.6576 20.2349 6 88