เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

FUND

ค้นหาข้อมูลกองทุนทุกกองในประเทศไทย

%
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
- - - - 0
1AM-DAILY-RA ONEAM 21.4233 1.5043 0.07 2 94
1AM-DAILY-SSF ONEAM 21.6162 1.5012 0.0692 2 97
1AM-GEM ONEAM -0.3432 -4.5191 13.1834 6 47
1AM-TG ONEAM 19.9068 1.4906 0.0746 3 85
1AMSET50-ID ONEAM -1.283 -15.2849 11.9175 6 21
1AMSET50-RA ONEAM -1.1118 -13.044 11.7363 6 32
1AMSET50-RU ONEAM -1.1115 -13.1168 11.8051 6 32
1DIV ONEAM -0.6942 -7.9047 11.3938 6 41
1GLOBALBOND ONEAM -0.6188 -2.9619 4.7943 4 2
1S-LTF-NT ONEAM -1.2118 -14.2888 11.7951 6 26
1S-LTF-T ONEAM -1.2451 -14.5862 11.7193 6 23
1SG-LTF-NT ONEAM -1.2107 -14.2882 11.8055 6 26
1SG-LTF-T ONEAM -1.2177 -14.2884 11.7383 6 25
1SMART-LTF ONEAM -0.0376 -0.0826 2.3324 6 26
1US-OPP ONEAM 0.98 12.335 12.5819 6 99
1VAL-RD ONEAM -1.2189 -14.1515 11.6144 6 25
70/30-D LTF UOBAM -1.6323 -13.76 8.4329 6 5
ABAGS abrdn -0.4784 -8.5977 17.9811 6 44
ABAGS-SSF abrdn -0.4709 -8.6123 18.3011 6 44