เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

FUND

ค้นหาข้อมูลกองทุนทุกกองในประเทศไทย

%
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
- - - - 0
1AM-DAILY-RA ONEAM 22.6505 1.8382 0.0809 2 97
1AM-DAILY-SSF ONEAM 22.5743 1.8351 0.0811 2 96
1AM-TG ONEAM 22.3739 1.8099 0.0807 3 94
1AMSET50-ID ONEAM -0.6314 -7.6178 12.0725 6 36
1AMSET50-RA ONEAM -0.934 -9.9665 10.6765 6 27
1AMSET50-RU ONEAM -0.9375 -10.0031 10.6751 6 27
1DIV ONEAM -0.6488 -6.8032 10.4941 6 36
1GLOBALBOND ONEAM 0.0713 0.277 3.817 4 13
1S-LTF-NT ONEAM -1.0525 -11.2138 10.659 6 20
1S-LTF-T ONEAM -1.0525 -11.214 10.6593 6 20
1SG-LTF-NT ONEAM -1.0533 -11.2264 10.6628 6 20
1SG-LTF-T ONEAM -1.0534 -11.2268 10.6626 6 20
1SMART-LTF ONEAM -0.0711 -0.1631 2.3629 6 19
1US-OPP ONEAM 1.3807 17.2758 12.5088 6 91
1VAL-RD ONEAM -1.0824 -11.486 10.6164 6 18
70/30-D LTF UOBAM -1.433 -11.2028 7.821 6 2
ABAGS abrdn -0.1002 -1.709 17.1043 6 45
ABAGS-SSF abrdn -0.101 -1.7231 17.1062 6 45
ABAPAC abrdn -0.0866 -1.052 12.2119 6 46