ค้นหากองทุน

IREITG

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

8.2787 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.3880 (-4.4769%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC International Real Estate
นโยบายกองทุน:
อสังหาริมทรัพย์, REITs และอื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th June 2010
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน