ค้นหากองทุน

KFLTPC-UI

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

14.5081 บาท

Last Update : 28th December 2023

Fund Score

Change: 0.2977 (2.0949%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Long Term Private Capital NFRI
นโยบายกองทุน:
อื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th August 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน