ค้นหากองทุน

BGFI

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BBLAM จำกัด

13.4572 บาท

Last Update : 30th September 2019

Fund Score

Change: -0.0212 (-0.1573%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
บัวหลวงโกลบอลฟิกซ์อินคัม
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Global Fixed Income
นโยบายกองทุน:
อื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
22nd April 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน