ค้นหากองทุน

DAOL-MONYRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน DAOL จำกัด

10.3389 บาท

Last Update : 24th May 2024

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0058%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
DAOL Money Market RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th October 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน