ค้นหากองทุน

1AM-DAILY-RA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

12.6732 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0063%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Daily RA
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th November 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน