ค้นหากองทุน

ABSM

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

53.8508 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.8467 (-1.5480%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Small-Mid Cap - A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd June 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน