ค้นหากองทุน

KWI INDIA-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KWIAM จำกัด

20.7669 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.1297 (-0.6207%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KWI India Equity FIF-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th April 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน