ค้นหากองทุน

SCBTMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

11.7405 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0051%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Treasury Money
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st July 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน