ค้นหากองทุน

WE-THEQ-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน DAOL จำกัด

10.7466 บาท

Last Update : 13th July 2021

Fund Score

Change: 0.0672 (0.6292%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
We Thai Equity A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd April 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน