ค้นหากองทุน

LHGOV-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน LHFUND จำกัด

11.2769 บาท

Last Update : 20th August 2019

Fund Score

Change: 0.0114 (0.1012%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
LH Government Bond-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 3
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th October 2012
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน