ค้นหากองทุน

KKP PROP

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KKPAM จำกัด

17.0337 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0012 (0.0070%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KKP Property Sector
นโยบายกองทุน:
อสังหาริมทรัพย์, REITs และอื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th November 2011
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน