ค้นหากองทุน

TCMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

15.5313 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0009 (0.0058%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thai Cash Management
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th December 2000
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน