ค้นหากองทุน

SCBSFFPLUS-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

11.2949 บาท

Last Update : 19th May 2023

Fund Score

Change: 0.0004 (0.0035%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
20th November 2013
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน