ค้นหากองทุน

KEQLTF-C(L)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

28.5947 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.5848 (-2.0041%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Equity LTF-C(L)
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th October 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน