ค้นหากองทุน

M-PROPERTY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

25.2625 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.1769 (-0.6954%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Property Wealth
นโยบายกองทุน:
อสังหาริมทรัพย์, REITs และอื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th October 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน