ค้นหากองทุน

PRINCIPAL GPS-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน PRINCIPAL จำกัด

10.2874 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.0616 (-0.5952%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Principal Gbl Preferred SecuritiesA
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
50000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
50000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th April 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน