ค้นหากองทุน

ENGY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

5.0284 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.1003 (-1.9557%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MTrack Energy ETF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st August 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน