ค้นหากองทุน

BCARE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BBLAM จำกัด

38.4521 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.9238 (-2.3461%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Global Health Care
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th August 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน