ค้นหากองทุน

ABV

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

35.2514 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.1729 (-0.4881%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Value
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
13th November 2003
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน