ค้นหากองทุน

ABSI-RMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

12.8262 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0062%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Smart Income RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
12th November 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน