ค้นหากองทุน

KFSPLUS-I

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

21.9571 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0015 (0.0068%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Star Plus-I
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
24th November 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน