ค้นหากองทุน

K-TREASURY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

13.4497 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0011 (0.0082%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Treasury
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 3
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
24th March 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน