ค้นหากองทุน

M-CR

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

12.6795 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: -0.0005 (-0.0039%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Capital Protection RMF
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 3
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
2000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
2000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th December 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน