ค้นหากองทุน

M-CR

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

12.7741 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0052 (0.0407%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Capital Protection RMF
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 3
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
2000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th December 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน