ค้นหากองทุน

K-CASH

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

13.5555 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0059%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Cash Management
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st December 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน