ค้นหากองทุน

KTSIV6M3

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KTAM จำกัด

12.4493 บาท

Last Update : 17th June 2020

Fund Score

Change: 0.0047 (0.0378%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน3
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krung Thai Smart Invest 6M3
นโยบายกองทุน:
อื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
24th December 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน