ค้นหากองทุน

SCBDIGI

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

17.4683 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.8899 (-4.8474%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Global Digital
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
28th June 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน