ค้นหากองทุน

K-CBOND-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

18.6934 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0026 (0.0139%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Corporate Bond-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
22nd November 1999
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน