ค้นหากองทุน

UPINCM-N

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน UOBAM จำกัด

11.0149 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.0725 (-0.6539%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับชื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
United Platinum Income Opp Plus N
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th November 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน