ค้นหากองทุน

ASP-GAF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ASP จำกัด

10.4617 บาท

Last Update : 7th July 2020

Fund Score

Change: 0.0479 (0.4600%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Global Allocation
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th October 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน