ค้นหากองทุน

I-ASEAN STAR 10

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

4.0752 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0199 (0.4907%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC International Asean Stars 10
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th July 2011
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน