ค้นหากองทุน

SCBOPPA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

9.9377 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.0532 (-0.5325%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Credit Opportunities A
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th March 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน