ค้นหากองทุน

B-INDIAMRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BBLAM จำกัด

15.3364 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0383 (-0.2491%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang India Mid Cap RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
23rd November 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน