ค้นหากองทุน

UOBSHY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน UOBAM จำกัด

11.5958 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0045 (-0.0388%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
UOB Smart US High Yield
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th May 2014
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน