ค้นหากองทุน

I-TEP 2

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน XSpring จำกัด

10.5717 บาท

Last Update : 19th January 2021

Fund Score

Change: 0.1101 (1.0524%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี 2
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
-
นโยบายกองทุน:
-
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
-
ลงทุนครั้งต่อไป:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
-
สถานะกองทุน
-
หนังสือชี้ชวน