ค้นหากองทุน

K-GA-A(D)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

11.3956 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0428 (-0.3742%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Global Allocation-A(D)
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st May 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน