ค้นหากองทุน

1AMGFF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

14.7501 บาท

Last Update : 23rd August 2019

Fund Score

Change: -0.0025 (-0.0169%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Global Fixed Income
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
22nd April 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน