ค้นหากองทุน

SCBSFFPLUS-P

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

11.7843 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: 0.0009 (0.0076%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัสชนิดหน่วยลงทุน P
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Short Term Fixed Income Plus P
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st February 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน