ค้นหากองทุน

UOBSD

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

12.9787 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: 0.0003 (0.0023%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
UOB Sure Daily Open-ended Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th May 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน